A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Andijvie

Andijvie is een eenjarig groente die vrijwel het hele jaar door geteeld kan worden.

Je bekijkt de voor mobiel aangepaste versie van de pagina.
Die voor tablets, laptop en desktop biedt ook algemene informatie, zoals herkomst en teelt.

Foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Andijvie (Cichorium endivia) is een eenjarig bladgewas. Kan vrijwel het hele jaar door geteeld worden. Andijvie is gevoelig voor doorschieten. Belangrijkste variëteiten: heelbladige andijvie (Cichorium endivia var. latifolium) en de krulandijvie (Cichorium endivia var. crispum) of frisee. Frisee is herkenbaar aan de open gele krop met daarom heen gekruld blad. Frisee is minder gevoelig voor doorschieten dan de heelbladige.

Voorjaarsteelt: half februari – half april (onder glas)
Zomerteelt: van mei tot augustus
Herfstteelt: half juli – eind juli (volle grond)
Winterteelt: eind augustus – half september (verwarmde kas)

Als andijvie na de langste dag (21 juni) gezaaid wordt, schiet ze niet meer door. Augustus is de laatste maand waarin andijvie nog als nateelt gezaaid kan worden.

Andijvie houdt van een zonnige plek in enigszins vochtige en voedzame grond. Omdat andijvie tot de bladgewassen behoort, houdt ze wel van wat extra stikstof – niet te veel, want overbemesting verhoogt het nitraat-gehalte van de andijvie.

Plaaginsect

Misvormd blad: bladluis.

Andijvie blijft achter in de groei; op de wortels zitten witgrijze luizen die een witte draderige massa op de wortels veroorzaken: wollige slawortelluis (Pemphigus bursarius).

Andijvie groeit niet, wortelstelsel vertoont veel kleine wortelknobbels (gallen): noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla).

Schimmels & ziektes

Bruine vlekken met grijze schimmel: smet (grauwe schimmel).

Poederachtige vlekken op de bladeren, later wordt de hele plant bedekt: zonnebloemmeeldauw (Sphaerotheca fusca), een variant van echte meeldauw.

Wit, wollig schimmelpluis: slijmrot (Sclerotinia sclerotiorum).

Overig

Kalkgebrek, foto: Rasbak – CC BY-SA 3.0

Bladranden worden bruin: calciumgebrek (rand).

Verwante onderwerpen