Privacybeleid

www.plantenplagen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Informatie over ziektes & plagen in planten is hetgeen deze site biedt; niet de informatie over de bezoekers van deze site – deze worden dan ook niet met derden gedeeld.

Contactgegevens:
Bram Wolthoorn is de Functionaris Gegevensbescherming van plantenplagen.nl Hij is te bereiken via bram.wolthoorn@gmail.com

Persoonsgegevens
Plantenplagen.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook worden er  geen social media plugins gebruikt. Wel staan er links naar social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bram.wolthoorn@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Plantenplagen.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
plantenplagen.nl analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plantenplagen.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– mailberichten: 1 jaar.

Plantenplagen.nl verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plantenplagen.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die toegepast worden
Plantenplagen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. plantenplagen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics

WPML – The WordPress Multilingual Plugin – gebruikt cookies om achter de huidige taal van de gebruiker, de laatst bezochte taal en de taal van gebruikers die zich aangemeld hebben te identificeren. Terwijl je de plugin gebruikt, zal WPML gegevens van de site via de Installer delen. Er zullen geen gegevens van de gebruiker zelf gedeeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door plantenplagen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bram.wolthoorn@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Plantenplagen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Informatie over cookies in het algemeen is te vinden op de site van de autoriteit persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plantenplagen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via bram.wolthoorn@gmail.com

Mail
Je ontvangt eenmalig de vragen en je antwoorden op het door jou opgegeven e-mailadres. Wij verwijderen je e-mailadres uit onze database nadat we de mail hebben gestuurd.