Bestrijdingsmiddelen

Op deze site worden uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen voor de sier- en moestuin beschreven; niet-biologische en industriële gewasbeschermingsmethoden (landbouw) worden buiten beschouwing gelaten.

Overzicht van biologische bestrijdingsmiddelen
Met een gezonde bodem (dus veel bodemleven) blijven ziektes en schimmels weg (dus zorg voor goede zuurgraad, voldoende organische stof, goede structuur etc.). Heel veel ziektes zijn overigens te voorkomen met antagonistische micro-organismen die de schadelijke bacterie/schimmel onderdrukken.

Antagonisten
In de biologische bestrijding van plantenziektes wordt gebruik gemaakt van antagonisten: schimmels of bacteriën die worden ingezet om aantasting door ziekmakende bacteriën en schimmels te voorkomen. Antagonisten koloniseren planten, waardoor ziekteverwekkende organismen geen vat meer hebben op deze planten.

Zowel de klassieke bestrijdingsmiddelen als de biologische vind je in het overzicht Planten en Plagen (Bestrijding/preventie).

herkennen bladhaantjes
Hertshooi met bladhaantjes, foto: PlantEnPlagen