A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Na Ne No

Noordelijk wortelknobbelaaltje

Noordelijk wortelknobbelaaltje leeft onder de grond en tast plantenwortels aan.

Een wortelknobbelaaltje in tomaat, foto: William Wergi - CC Public Domain

Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla). Wortelknobbelaaltjes leven onder de grond en tasten plantenwortels aan. Vrijwel alle moes- en tuinplanten kunnen door het noordelijk wortelknobbelaaltje aangetast worden, behalve granen, grassen en bolgewassen. Niet alle planten zijn even gevoelig voor dit aaltje; o.a. aardbeien, bieten, schorseneren, tuinbonen, uien en wortels (peen) zijn dat wel. Aangetaste gewassen met een penwortel, zoals witlof en wortels (peen) vertonen vergroeiingen.
Na infectie worden op de planten wortels kleine gallen gevormd waarin de aaltjes leven. Zij voeden zich met sap uit de wortels. Ook komt vertakking van het wortelstelsel voor.
Het noordelijk wortelknobbelaaltje komt minder voor in zware kleigronden; zand- en andere lichte gronden hebben de voorkeur.

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk.

Preventie

Houd de moes- en siertuin onkruidvrij; vele onkruiden zijn waardplanten voor het noordelijk wortelknobbelaaltje.
Wisselteelt met gewassen die niet vatbaar zijn voor dit aaltje helpt de populatie verminderen.