A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Maiswortelknobbelaaltje

Maiswortelknobbelaaltjes leven onder de grond en tasten plantenwortels aan.

Wortelknobbels, foto: RedWolf - CC Public Domain

Maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax en M. chitwoodi). Wortelknobbelaaltjes leven onder de grond en tasten plantenwortels aan. Ze veroorzaken 2 tot 4 mm grote vergroeiingen (bobbels) op de wortels.
Na infectie worden aan de uiteinden van de plantenwortels vergroeiingen gevormd waarvan de aaltjes leven.
Het maiswortelknobbelaaltje komt minder voor in zware kleigronden; zand- en andere lichte gronden hebben de voorkeur.

Het maiswortelknobbelaaltje vormt een directe bedreiging voor diverse akkerbouwgewassen: aardappel, biet, peen, graszoden, aardbeien, sla, luzerne, tomaat en schorseneer.

Vindplaats

  • Akkerbouw
  • Moes- en siertuin

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk.

Preventie

Houd de moes- en siertuin onkruidvrij; vele onkruiden zijn waardplanten voor het maiswortelknobbelaaltje.
Wisselteelt met gewassen die niet vatbaar zijn voor dit aaltje helpt de populatie verminderen.