Broccoli

Broccoli behoort tot de kruisbloemenfamilie.

Foto Rasbak - CC BY-SA 3.0

Broccoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. italica) behoort tot de kruisbloemigen. Zomer- en wintersoort. Vroege broccoli (zomer) eind maart voorzaaien in kas of op de vensterbank. Begin mei uitplanten in de volle grond; in juni kan er al geoogst worden. Broccoli houdt net als bloemkool van vruchtbare grond en moet ook tegen de koolvlieg beschermd worden door een koolkraag. Vogels eten graag van de kleine plantjes, dus een vogelnet voorkomt dat. Zaai late broccoli (winter) eind mei, begin juni in de volle, bemeste grond.

Plaaginsect

Slechte groei; maden in de wortel: koolvlieg.

Rupsen koolwitje, foto: Annabel Lentz

Blad wordt aangevreten door rupsen van groot koolwitje, kooluil, koolmot, koolbladroller.

herkennen van luizen op kool
Grijsblauwe luizen van de melige koolluis, foto: Rasbak – CC BY-SA 3.0

Aanvankelijk wit of paarse vlekken op misvormd blad (gekruld, bobbelig), daarna wordt de kool gekoloniseerd door luizen: melige koolluis.

Gangen en gaten: ritnaalden.

Groeipunt van de broccoli wordt aangetast door larven en er ontstaat draaihartigheid: koolgalmug.

Koolwantsen, foto: B. Schoenmakers – CC BY 3.0

Vraat aan jonge koolplanten en jonge uitlopers door een zwarte wants met drie witte stippen: koolwants.

Schimmels & ziektes

Slechte groei, plant verwelkt, gezwollen wortels rotten weg: knolvoet.

Wit schimmelpluis aan de onderkant van de bladeren: valse meeldauw. Meestal betreft het de onderste bladeren omdat de schimmelsporen door opspattende regen op het blad terechtkomt. Bij echte meeldauw zit het pluis aan de bovenkant van de bladeren.

Spikkelziekte op kool, foto: Agronom – CC BY-SA 3.0

Zwarte vlekken op de kool: spikkelziekte.

Zwartnervigheid op koolblad, foto: David B. Langston – CC BY 3.0

Grote gele, verdroogde plekken op het blad, de nerven worden zwart, gevolgd door stengelrot: zwartnervigheid (Xanthomonas campestris).

Overig

Verwante onderwerpen