A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Koolmot

De koolmot is een bruinwit vlindertje met een spanwijdte van 15 mm.

Ook bekend als:
Koolmotje

Koolmot, foto: Olei - CC By-SA 2.5

Koolmot (Plutella xylostella) is een bruinwit vlindertje met een spanwijdte van 15 mm. In streken waar koude winters zelden voorkomen, kan de koolmot een plaag vormen. In Nederland en België komen ze niet massaal voor – vooral tijdens koude en natte zomers is het aantal motten gering.
Waardplanten zijn kruisbloemigen en Oost-Indische kers. De jonge rupsen maken opvallende vierkante ‘venstertjes’ in de hartbladeren van kolen waarbij een deel van het bladoppervlak gespaard blijft, waardoor de kenmerkende venstertjes ontstaan. Volwassen rupsen vreten het bladmoes helemaal weg.
De koolmot komt vrijwel overal ter wereld voor en is een echte trekvlinder: 3.000 km kan de koolmot overbruggen. Koolmotten overwinteren als volwassen motten op de aarde tussen de plantresten van kruisbloemigen.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden; verwijder aangetaste planten.

Preventie

De sluipwesp en roofwants zijn natuurlijke vijanden en worden in de tuinbouw ingezet om de koolmot te bestrijden.
Voorzie bij kasteelt de open ramen van insectengaas, zo houd je de motten buiten.
Plant Oost-Indische kers als vanggewas tussen de kolen.