A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Kalikunstmest

Kalium is belangrijk voor de waterhuishouding van planten en zorgt de groei en de kleur ervan. Het draagt bij aan de weerstand van planten tegen ziektes.

Het kalium in al deze meststoffen is overal hetzelfde en is snel beschikbaar voor de plant, ongeacht de soort kalikunstmest. Het belangrijkste verschil zit in de toegevoegde voedingsstoffen die per kalikunstmest verschillen. Kalikunstmest is volledig oplosbaar in water. Dat moet ook omdat planten enkel kalium uit de grond kunnen opnemen als het in oplossing is. De hoeveelheid kalium wordt daarom vaak aangegeven als K2O-equivalent (dat wil zeggen, hoeveel het zou zijn als het in K2O-vorm zou zijn).

Chloor is al bij geringe hoeveelheden schadelijk voor planten. Alle planten, behalve grassen en granen zijn min of meer chloorgevoelig. Daarom zijn er chloorarme en chloorhoudende meststoffen. De gevoeligheid voor chloor wordt mede bepaald door de grondsoort. Schade door chloorschade kan voorkomen worden door op het juiste moment te bemesten: lees de instructie op de verpakking.

Ruwe kalium bestaat uit kaliumchloride, dat dus door de meeste gewassen slecht verdragen wordt. Door middel van een chemisch proces wordt kaliumchloride omgezet in kaliumsulfaat of kaliumnitraat. Deze stoffen zijn de basis van kalikunstmest, waarvan het chloorgehalte minder dan 2% is – chloorarm dus.

De meest gebruikte zijn:

Kali 60 (60% K2O) is een chloorhoudende kalikunstmest, bedoeld voor niet chloorgevoelige gewassen. Kali 60 kan op alle grondsoorten worden toegepast. Deze kalikunstmest wordt in de landbouw op zware of middelzware gronden in de herfst vóór het zaaien (graan) opgebracht, en in de bovenste grondlaag gewerkt.

Kali 50 (50% K2O, 45% SO3), ook kaliumsulfaat genoemd, is een chloorarme kalikunstmest in sulfaatvorm en bedoeld voor chloorgevoelige gewassen. Kali 50 wordt veel toegepast bij de teelt van koolsoorten, koolzaad en uien.

Kali 40 of Kornkali (40% K2O, 6% MgO, 4% Na2O, 12,5% SO3), is een chloorhoudende kunstmest, bestaande uit een combinatie van kalium, magnesium, natrium en zwavel. En dat alles in één korrel. KornKali wordt in de landbouw toegepast op graslanden en bij de teelt van akkerbouwgewassen.

Patentkali (30% K2O, 10% MgO, 42% SO3) is chloorarme kalikunstmest met magnesium en zwavel in korrelvorm. Patentkali is geschikt voor chloorgevoelige en magnesiumbehoeftige gewassen, zoals aardappelen, bloembollen, fruit en vollegrondsgroenten. Patentkali is de meest gebruikte chloorarme kalikunstmest in de moes- en siertuin: groentegewassen, aardappelen en fruitbomen hebben er baat bij. Omdat patentkali chloorarm is, komt bladverbranding nauwelijks voor.
Het deel magnesium dat in Patentkali verwerkt is, bestaat uit het natuurlijk mineraal Kieseriet. Patentkali werkt onafhankelijk van de pH-waarde van de grond en kan op alle grondsoorten worden toegepast; ook op droogtegevoelige gronden, omdat het chloorgehalte onder de 3% ligt.
Patentkali is toegestaan in de biologische landbouw.

Patentkali, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Chloorgevoelige gewassen met grote kans op zoutschade:

    • Aardappelen
    • Fruitbomen
    • Groentes