Kaswittevlieg

Kaswittevlieg, deze spierwitte plantenluis legt haar eieren aan de onderkant van bladeren.

Niet verwarren met:
Tabakswittevlieg

herkennen plaaginsect
Kaswittevlieg, foto: Gaucho - CC BY-SA 3.0

Kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) Deze spierwitte plantenluis van 1 tot 2 mm lang legt haar eieren aan de onderkant van bladeren. Kaswittevlieg is familie van de dop-, schild- en bladluizen. De larven lijken dan ook op schildluizen, maar zijn doorschijnend. De larven leven van plantensap. Ze scheiden honingdauw af dat gaat schimmelen (roetdauw).
De kaswittevlieg kan ook ziektes overbrengen.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden. Verwijder aangetaste planten. Spuiten met natuurpyrethrum. Ook de sluipwesp (in de handel verkrijgbaar) kan bij kasteelt ingezet worden.

Preventie

Kaswittevliegen houden niet van tocht en een droge omgeving; wat tocht in de kas op zonnige dagen helpt wittevliegen voorkomen.
Sommige geuren houden kaswittevliegen weg, zoals afrikaantjes, basilicum en zegekruid (Nicandra physalodes); plant deze tussen de planten in de moestuin en in de kas.
De sluipwesp is een natuurlijk vijand en wordt in de tuinbouw in kassen ingezet om de vlieg te bestrijden.
Voorzie bij kasteelt de ramen van insectengaas, zo houd je de vliegen buiten.
Verwijder onkruiden omdat deze als waardplanten van de kaswittevlieg de plaag in stand kan houden.

Related onderwerpen