A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W X Y Z

Diamondback Moth

The Diamondback Moth is a brownish-white moth with a wingspan of + 14 mm.

Also known as:
Cabbage moth

Recognize diamondback moth
Diamondback moth, photo: Olei - CC By-SA 2.5

Koolmot (Plutella xylostella) is een bruinwit vlindertje met een spanwijdte van 15 mm. In streken waar koude winters zelden voorkomen, kan de koolmot een plaag vormen. In Nederland en België komen ze niet massaal voor – vooral tijdens koude en natte zomers is het aantal motten gering.
Waardplanten zijn kruisbloemigen en Oost-Indische kers. De jonge rupsen maken opvallende vierkante ‘venstertjes’ in de hartbladeren van kolen waarbij een deel van het bladoppervlak gespaard blijft, waardoor de kenmerkende venstertjes ontstaan. Volwassen rupsen vreten het bladmoes helemaal weg.
De koolmot komt vrijwel overal ter wereld voor en is een echte trekvlinder: 3.000 km kan de koolmot overbruggen. Koolmotten overwinteren als volwassen motten op de aarde tussen de plantresten van kruisbloemigen.

Where to find

  • Kruisbloemigen
  • Kool (bloemkool, broccoli)
  • Oost-Indische kers
  • Zeeraket

Control

Tricky to to control; remove infested plants.

Prevention

The parasitoid wasp and lacewing are natural enemies and are used in horticulture to to control diamondback moth.
For greenhouse crops, cover the open windows with insect-proof mesh to keep diamondback moths out.
Plant nasturtium as a trap crop between cabbages.