Zwartnervigheid

Zwartnervigheid is een schimmelziekte die kruisbloemigen aantast.

Foto: F.Bertolla - CC BY-SA 4.0

Zwartnervigheid (Xanthomonas campestris) is een schimmelziekte uit de grote Xanthomonasfamilie die kruisbloemigen aantast. De schimmel gedijt in warme, vochtige zomers. Aangetaste gewassen vertonen gele, verdroogde plekken op het blad en de nerven worden zwart. De groei blijft achter, de plant verwelkt en vertoont stengelrot.
De schimmel infecteert een gewas via besmet zaad, door besmetting via de waterporiën en door beschadigingen die door insecten veroorzaakt zijn. Sporen van de schimmel kunnen via door de plant afgescheiden vocht (guttatie) door wind, regen, opspattend water en gereedschap verspreid worden.
De schimmel kan twee jaar overleven op ondergeschoffeld plantafval.

Vindplaats

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk; verwijder aangetaste gewassen.

Preventie

Wisselteelt waarbij kruisbloemigen van plaats wisselen met gewassen die niet tot de kruisbloemigen behoren voorkomt besmetting.
Ruim plantafval na de oogst op, zorg voor schoon gereedschap (heet water!).
Verwijder onkruid uit de kruisbloemigenfamilie om besmetting door sporen van geïnfecteerde planten te voorkomen.