Spikkelziekte

Spikkelziekte is een schimmel die vooral koolsoorten aantast.

Sporen van de schimmel die spikkelziekte veroorzaakt, foto: S. Seemadua - CC BY 3.0 au

Spikkelziekte (Alternaria brassicae) is een schimmel die vooral koolsoorten aantast, maar ook rozen kunnen geïnfecteerd worden. Kruisbloemigen zijn de waardplanten van deze schimmel.
Na besmetting ontstaan er ronde, grijze tot donkerbruine vlekken tot + 1 cm grote vlekken op het blad. Op de nerven zijn deze vlekken ovaal en soms verdiept. Bloemkolen vertonen zwarte vlekken.
Alternaria brassicicola is verwant aan A. brassicae maar veroorzaakt meer schade. De schimmel overleeft op zaden. Op besmette planten worden dezelfde grijze tot donkerbruine blekken gevormd als op A. brassicae maar hebben vaak een brede gele baan rond de vlekken.
Planten worden geïnfecteerd via de huidmondjes. Op de geïnfecteerde plekken worden sporen gevormd die voor verdere verspreiding zorgen. Warm en vochtig weer leiden vaak tot een snelle uitbreiding.

Vindplaats

Remedie

Verwijder aangetaste gewassen; knip aangetaste takken (rozen) weg.

Preventie

Beschadigde gewassen door bijvoorbeeld storm of schoffelen zijn gevoelig voor deze schimmelinfectie. Houd de gewassen letterlijk uit de wind.