A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Koolgalmug

Koolgalmug is een bijna 2 mm lange galmugje dat maar een paar dagen leeft en eieren legt op de stelen van hartbladeren van planten uit de familie van kruisbloemigen.

Draaihartigheid door aantasting van de koolgalmug, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Koolgalmug (Contarinia nasturtii) Dit bijna 2 mm lange galmugje leeft maar een paar dagen en legt eieren op de stelen van hartbladeren van planten uit de familie van kruisbloemigen. Op zoek naar plantensap tasten de larven het bladgroen en de groeipunt aan. Vervolgens sterft de groeipunt af. Door eenzijdige aantasting ontstaat draaihartigheid: verdraaiing en vervorming van het groeipunt.
Ook onkruiden behorend tot de kruisbloemigen, zoals herderstasje, witte krodde, Amerikaanse kruidkers en gewoon barbarakruid worden door de koolgalmug bezocht.

Vindplaats

Remedie

Nadat de eieren van de koolgalmug zijn uitgekomen en de larven de bladeren hebben aangetast, is het te laat om de aantasting nog te kunnen keren.

Preventie

Een fijnmazig insectengaas in combinatie met wisselteelt beschermen het gewas tegen de mug. Zorg voor voldoende beluchting rond de aanplant.
Houd de omgeving van de kolen onkruidvrij; op onkruiden uit de kruisbloemfamilie legt de koolgalmug ook eieren.