Koolgalmug

Koolgalmug is een bijna 2 mm lange galmugje dat maar een paar dagen leeft en eieren legt op de stelen van hartbladeren van planten uit de familie van kruisbloemigen.

Ook bekend als:
Draaihartigheid

Draaihartigheid door aantasting van de koolgalmug, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Koolgalmug (Contarinia nasturtii) Dit bijna 2 mm lange galmugje leeft maar een paar dagen en legt eieren op de stelen van hartbladeren van planten uit de familie van kruisbloemigen. De larven tasten het blad aan en de groeipunt sterft af. Door de aantasting ontstaat draaihartigheid.
Ook onkruiden behorend tot de kruisbloemigen, zoals herderstasje, witte krodde, kruidkers en gewoon barbarakruid worden door de koolgalmug bezocht.

Vindplaats

Remedie

Nadat de eieren van de koolgalmug zijn uitgekomen en de larven de bladeren hebben aangetast, is het te laat om de aantasting nog te kunnen keren.

Preventie

Een fijnmazig insectengaas en wisselteelt beschermen het gewas tegen de mug. Zorg voor voldoende beluchting rond de aanplant.
Houd de omgeving van de kolen onkruidvrij; op onkruiden uit de kruisbloemfamilie legt de koolgalmug ook eieren.