Alternaria

Schimmelziekte – Alternaria alternata die bruine vlekken op  vooral de onderste bladeren van planten veroorzaakt.

Ook bekend als:
Bladvlekkenziekte

Alternaria op blad tabaksplant, Foto: R.J. Reynolds Tobacco Company - CC by 3.0 VS

Alternaria (Altenaria alternata) is een schimmelziekte, waarvan de sporen in de grond op achtergebleven loof overwintert.

Vindplaats

Remedie

Aangetast blad ruim wegnemen.

Preventie

Bestrijden met een biofungicide op basis van de bacterie Streptomyces griseovirides: deze koloniseert de wortel van de plant voordat o.m. alternaria zich er kan vestigen.