A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Boomschuim

Boomschuim, in het vroege voorjaar zijn door nachtvorst beschadigen in de schors ontstaan.

Niet verwarren met:
IJshaar

herkennen boomschuim
Boomschuim, foto: Monique Beers

Boomschuim In het vroege voorjaar zijn door nachtvorst beschadigen in de schors ontstaan. De waterdruk in de stam perst behalve boomsap (water verrijkt met saponinen) richting takken en bladeren ook water door de beschadigde bast naar buiten, waar schuim ontstaat. Saponine is een zeepachtige stof die bomen inzetten om insecten te weren. In aanraking met regen en buitenlucht (zuurstof), gaat saponine schuimen.
Hoe ruwer de stam, hoe groter de kans op beschadigingen door vorst.
Boomschuim ontstaat in het vroege voorjaar tijdens periodes van overdag veel regen en ’s nachts lichte vorst. Het is een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel.

Boomschuim is niet altijd onschuldig: in combinatie met het verschijnen van insecten kan dat duiden op aantasting door de sombere honingzwam (Armillaria ostoyae). Deze schimmel tast de boom aan, waarop de boom om verdere aantasting te voorkomen de haarvaten afsluit. Het suikerhoudende boomsap komt dan via de bast naar buiten en trekt insecten aan. Door het afsluiten van de haarvaten verdroogt de boom en zal uiteindelijk sterven.

Vindplaats

Remedie

Onschuldig verschijnsel.

Preventie

Niet van toepassing.

Verwante onderwerpen