A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Gouden tor

Gouden tor, deze + 2 cm grote kevers behoren tot de bladsprietkevers.

Niet verwarren met:
Larven van meikevers (engerlingen)

herkennen van kevers
Gouden tor, foto: Ine van Raaij

Gouden tor (Cetonia aurata). Deze + 2 cm grote kevers behoren tot de bladsprietkevers en zijn algemeen in Nederland. In de ene streek meer dan de andere: in Oost- en Zuid-Nderland en België is de kever vrij zeldzaam.
Ze hebben een opvallende groengouden kleur en de onderzijde is behaard. Dwars op de dekschilden staan dunne streepjes wit haar.
Deze gouden tor is te vinden in bosranden en leeft van de bladeren van bloemen en stuifmeel. Meidoorns, wilde rozen en vlieren zijn favoriet.
De larven van de gouden tor lijken op engerlingen, de larven van de meikever. De larven van de gouden tor leven van dood en vermolmd hout.

herkennen larven Gouden tor
Larven van de gouden tor, foto: Isabelle Diana - CC BY-SA 3.0

Vindplaats

Remedie

De gouden tor kan geen kwaad; bestrijding onnodig.

Preventie

Niet van toepassing