Aardrups

Aardrupsen, larven van nachtuilen.

Niet verwarren met:
Emelten

Aardrups, larve van de worteluil, foto: Rasbak - CC by 2.0 NL

Aardrups (Agrotis). Aardrupsen zijn de larven van nachtuilen (nachtvlinders: worteluil, gewone velduil) – niet te verwarren met emelten. Aardrupsen rollen bij aanraken op; emelten doen dat niet.  Aardrupsen eten zowel ondergrondse als bovengrondse delen van kruidachtige planten (sla, andijvie). Ze doen dat vooral ’s nachts en wortelhalzen zijn favoriet. Er komen twee generaties per jaar voor. Aardrupsen overwinteren als rups of als pop.

Vindplaats

Remedie

De directe omgeving van aangetaste planten ruim begieten, zodat de ondergrond doordrenkt is met water.

Preventie

Loopkevers, spitsmuizen en vogels (kippen!) zijn de natuurlijke vijanden – zorg voor een omgeving waar deze vijanden kunnen gedijen.

Een insectengaas over de groentevakken houdt nachtuilen weg bij de groentevakken.