Topvergeling

Topvergeling is een virusziekte die vergeling van het blad en stengels veroorzaakt, vaak beginnend aan de bovenkant van het blad.

Sluipwesp, de vijand van de erwtebladluis die topvergeling verspreidt, foto: Nikk - CC BY 2.0

Topvergeling is een virusziekte die vergeling van het blad en stengels veroorzaakt, vaak beginnend aan de bovenkant van het blad. Het virus wordt door de erwtebladluis (Acyrthosiphon pisum) verspreidt. De luizen overwinteren op luzerne en vanaf mei zwermen ze uit. Het nanovirus dat topvergeling veroorzaakt heeft slechts een kwartiertje nodig om een gewas te besmetten. Na + twintig dagen worden de eerste verschijnselen op blad of stengel zichtbaar.
Topvergeling komt vooral voor in het zuiden en zuidwesten van Nederland en in Flevoland.
Het sluipwespje (Aphidius ervi) is een natuurlijke vijand van de erwtebladluis.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden, als de vergeling begint, is herstel niet meer mogelijk.

Preventie

Houd bladluizen weg. In de professionele tuinbouw wordt de sluipwesp Aphidius ervi ingezet om de verspreider van topvergeling, de erwtebladluis, te doden.