A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Stootblauw

Stootblauw. Onder de schil blijken blauwe plekken te zitten die moeten worden weggesneden.

Ook bekend als:
Blauwstoot

Blauwe plekken onder de schil, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Stootblauw. Onder de schil blijken blauwe verkleuringen te zitten die moeten worden weggesneden. Stootblauw wordt veroorzaakt tijdens het rooien waarbij de aardappels beschadigd raken door storten, stoten of verdrukking. De gevoeligheid voor blauwstoot begint vanaf + 12ºC en neemt toe naarmate de temperatuur lager wordt.
Kaliumgebrek maakt aardappels gevoeliger voor stootblauw.

Vindplaats

Remedie

Schade aan de aardappels is onomkeerbaar.

Preventie

Wees voorzichtig bij het rooien: gooi nooit met de aardappels. Rooi bij temperaturen boven de 12ºC  en rooi bij temperaturen onder de 12ºC (najaar) bij voorkeur ’s middags als de ergste kou geweken is.