A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Rhizoctonia

Rhizoctonia is een bodemschimmel die wortelrot veroorzaakt.

Ook bekend als:
Bruinrot (dahlia)
Lakschurft (aardappelen)
Wortelrot (bieten)
Kwade grond (krokus)
Omvalziekte (komkommer)

Rhizoctonia op suikerbiet, foto: Howard F. Schwartz - CC BY 3.0

Rhizoctonia is een bodemschimmel. Sporen van de schimmel overleven in de grond en op afgestorven plantendelen. De meeste schade aan aardappelplanten ontstaat als de temperatuur geruime tijd onder de 10°C blijft: omdat het lang duurt voordat de scheuten bovengronds komen, heeft de snelgroeiende schimmel ruim de gelegenheid de bovengrondse delen te besmetten.
Planten verwelken, blad sterft af en op wortels ontstaan bruine of zwarte vlekken.
Rhizoctonia komt voornamelijk op lichte gronden voor.

Vindplaats

Remedie

Schade aan de planten is helaas onomkeerbaar, verwijder aangetaste planten. Bestrijding is niet mogelijk.

Preventie

Ruime teeltwisseling (> 4 jaar op dezelfde plek) helpt aantasting te voorkomen. Het voorkiemen van aardappels helpt ook, evenals het gebruik van gezond pootgoed.
Er zijn bietensoorten die enigszins resistent zijn. Rhizoctonia is een schimmel die vooral verzwakte planten aantast; een gezonde, optimale kweek (hoge pH, goede ontwatering en losse structuur van de grond) voorkomt aantasting.
Het verbouwen van kruisbloemige groenbemesters, zoals gele mosterd (Sinapis alba) en bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus) verbetert de structuur van de grond en helpt aantasting te voorkomen.