A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Ritnaald

Ritnaalden zijn de larven van kniptorren, een kever.

Ook bekend als:
Koperworm

Ritnaald, larve van een kniptor, foto: RalfGB - CC BY-SA 3.0

Ritnaald (Agriotes spp.). Ritnaalden zijn de larven van kniptorren (Elateridae), een keversoort. In de zomer verpopt de ritnaald zich meestal in de grond, waar hij drie tot vier jaar leeft voordat hij zich tot een kniptor verpoppen. Ondergronds leven ritnaalden van plantenwortels en maken gangen en gaatjes in knollen (aardappels).
Ritnaalden leven van dood plantmateriaal maar ook van vlezige wortels en stengels. De jonge planten van o.a. sla, kool, witlof, (suiker)bieten en mais verwelken door aantasting van ritnaalden. In aardappels en wortels (peen) boren ritnaalden gaten.

Vindplaats

Remedie

Lok de ritnaalden met halve uitgeholde aardappels. Verspreid een aantal over het aangetaste perceel: twee halve aardappels per meter. Controleer de vangst om de dag. Een stel kippen dat op het aangedane perceel is losgelaten, vangt veel ritnaalden (en emelten). Maak eventueel gebruik van een verplaatsbare ren.
Gieten met pyrethrum kan ook.

Preventie

De natuurlijke vijanden van de ritnaald zijn spitsmuizen, padden, mollen, egels, roofvliegen, loopkevers, vogels en aaltjes. Een omgeving waar egels, padden en vogels zich thuis voelen, helpt een teveel aan ritnaalden te voorkomen.
Omdat de kniptor in het late voorjaar haar eitjes o.a. afzet op onkruid, helpt het onkruidvrij houden van de (moes)tuin overlast van ritnaalden voorkomen.