A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Stikstofgebrek

Stikstofgebrek ontstaat als planten onvoldoende stikstof uit de bodem kunnen opnemen.

Paarsverkleuring door stikstoftekort op bloemkool, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Stikstofgebrek ontstaat als planten onvoldoende stikstof uit de bodem kan opnemen. Oorzaken kunnen zijn een te laag gehalte stikstof (N) door uitspoelen (overvloedige regen op lichte gronden) of actieve stikstofminnende bacteriën uit stalmest.
Op kleigronden spoelt stikstof minder snel uit dan in zandgronden.
Stikstofgebrek leidt tot verkleuring (lichtgroen, lichtgeel) van de bladeren omdat bladgroen niet meer aangemaakt kan worden. Het bladgroen in de oudste bladeren wordt als eerste afgebroken omdat de daar aanwezige stikstof door de plant verhuisd wordt naar het jonge blad.
Bij kolen verkleurt het blad niet naar lichtgroen of lichtgeel maar naar paars.
Stikstofgebrek komt niet voor bij vlinderbloemigen die stikstof binden, zoals klaversoorten, tuinbonen en luzerne.

Vindplaats

  • Sier- en moestuin op lichte gronden

Remedie

Schade aan het blad is helaas onomkeerbaar. Herstel het tekort aan stikstof door met een stikstofrijke meststof de bodem te bemesten om verdere schade te voorkomen.
Een geschikte meststof is brandnetelgier omdat dat een hoog stikstofgehalte heeft.

Preventie

Zorg voor voldoende bemesting in het voorjaar en geef in het groeiseizoen in gebieden met lichte gronden een extra bemesting met een stikstofhoudende meststof.