A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Pruimenmot

De pruimenmot is een nachtvlinder met een spanwijdte tussen de 10 en 15 mm.

herkennen schade pruimenmot aan pruim
Door pruimenmot aangetaste pruim, foto: Laura Van Veller

Pruimenmot (Grapholita funebrana). Deze nachtvlinder heeft een spanwijdte tussen de 10 en 15 mm. De pruimenmot behoort tot de bladrollers en wordt regelmatig gesignaleerd in België en Nederland.
De pruimenmot overwintert als rups in de grond. In het voorjaar verpoppen de rupsen zich en komen half mei de pruimenmotten tevoorschijn. Ze leggen eitjes op de beginnende vruchten van waardplanten: pruim, sleedoorn en Prunussoorten.
Na ruim een week komen de eitjes uit en vreten de rupsjes zich een weg door de pruim naar het vruchtvlees rond de pit.
Eind juli is een tweede generatie actief en die veroorzaakt veel schade. Het vruchtvlees rondom de pit is weggevreten en de ruimte is vervuild met uitwerpselen.
Op aangetaste pruimen zit een harsachtig druppeltje bij de plek waar de rups de pruim is binnengegaan.
De volwassen rupsen verstoppen zich in de grond of in de schors van de stam en maakt daar een cocon om in te overwinteren.
Late pruimensoorten als Victoria en Kwetsen zijn extra gevoelig voor aantasting door de pruimenmot.

aantasting pruimen door pruimenmot
Pruimenmot, foto: Fvlamoen - CC BY-SA 3.0

Vindplaats

Remedie

Nadat de eieren van de pruimenmot zijn uitgekomen en de rupsen de pruimen hebben aangetast, is het te laat om de aantasting nog te kunnen keren.

Preventie

Zorg voor een vogelvriendelijke omgeving: vogels eten insecten waaronder bladrollers als de pruimenmot.

Verwante onderwerpen