A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Beukengalmug

De beukengalmug is een ruim vier mm grote mug en is een van de grootste galmuggen, die in Europa voorkomen.

Gallen op beukenblad, beukengalmug
Gallen van de beukengalmug op een rode beuk, foto: Annemiek Eijsink

Beukengalmug (Mikiola fagi). Deze ruim vier mm grote mug is een van de grootste galmuggen die in Europa voorkomen. Deze galmug veroorzaakt de ruim één cm grote gallen aan de bovenkant van beukenbladeren (Fagus sylvatica). De gallen verkleuren van groen naar rood. De gallen laten los zodra de het blad vergeelt. In de op de grond gevallen gal overwintert de larve. In het voorjaar komen de galmuggen tevoorschijn om haar eitjes op de knoppen van de beuken te leggen. Na het uitkomen van de eitjes beginnen de larven aan het beukenblad te eten.
De beukengalmug is algemeen in België en Nederland.

Vindplaats

Remedie

De beukengalmug veroorzaakt geen schade; bestrijding onnodig.

Preventie

Niet van toepassing.