A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Na Ne No

Nachtpauwoog

Nachtpauwoog is een nachtvlinder die ook overdag actief is. De vlinders hebben een opvallend ‘oog’ op hun vleugels.

Ook bekend als:
Kleine nachtpauwoog (oude benaming)

Vlinder met oog
Nachtpauwoog, foto: Jean-Pierre Hamon - CC BY-SA 3.0
Opvallende rups, nachtpauwoog
Rups nachtpauwoog, foto: Debby Janssens

Nachtpauwoog (Saturnia pavonia) is een nachtvlinder die ook overdag actief is. De vlinders hebben een opvallend ‘oog’ op hun vleugels. De vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes en hebben een spanwijdte tussen de 5 en 9 cm. Daarmee is de nachtpauwoog een van de grootste vlinders van Europa. Nachtpauwogen zijn in de drogere streken van Nederland te vinden: heidegebieden, langs bosranden en op zandgronden.
Tot de waardplanten behoren o.a. berk, zomereik, wilg, ratelpopulier, struikheide, sleedoorn en braam. De opvallende rupsen leven aanvankelijk in groepen, als ze groter worden verspreiden ze zich over de waardplanten.
De nachtpauwoog overwintert als pop in een cocon vastgemaakt aan een plant vlak boven de grond.

Vindplaats

  • Vrij algemeen op zandgrond in NL
  • In België vrij zeldzaam

Remedie

De nachtpauwoog veroorzaakt geen schade; bestrijding onnodig.

Preventie

Niet van toepassing.