A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Oost-Aziatische boktor

Oost-Aziatische boktor is een + 3 mm grote kever. Deze horen thuis in China en Korea. De boktorren kunnen veel schade veroorzaken aan struiken, loof- en naaldbomen.

Vergelijkbare soort:
Aziatische boktor

herkennen Aziatische boktor
Oost-Aziatische boktor, foto: Iwatebud - CC BY 2.5

Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis). Deze + 3 mm grote kevers horen thuis in China en Korea. Ze worden door de internationale handel in hout en planten inmiddels overal ter wereld aangetroffen. Ze liften soms mee met het houten verpakkingsmateriaal.
De kever is zwart met opvallende witte vlekken en heeft lange, gestreepte voelsprieten.
De boktorren kunnen veel schade veroorzaken aan struiken, loof- en naaldbomen. De Aziatische boktor heeft een voorkeur voor esdoorns (Acer spp.). De schade ontstaat doordat de wormachtige larven van de boktor gangen graaft in gezonde bomen. Dit in tegenstelling tot de larven van veel andere kevers die het op dood hout voorzien hebben. Bij het graven van gangen in gezond hout wordt de structuur van het hout aangetast waardoor takken spontaan kunnen afbreken.
Er zijn twee soorten: de Aziatische boktor, deze legt haar eitjes hoog in de stam en takken, terwijl de Oost-Aziatische boktor de eitjes onderaan de stam of wortels legt. De twee zijn lastig van elkaar te onderscheiden.
In EU zijn er quarantainemaatregelen voor deze boktor van kracht om te voorkomen dat deze kever zich blijvend in EU vestigt.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden; voor deze boktor gelden strenge quarantainemaatregelen. Wordt een Aziatische boktor aangetroffen dan moet dat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA gemeld worden. Deze stellen een bufferzone in en nemen passende maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Preventie

Niet van toepassing.