A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Lariksschorskever

Lariksschorskever, deze + 5 mm kleine kever leeft uitsluitend op en in lariksen.

Niet verwarren met:
Letterzetter

Herkennen van schorskevers
Lariksschorskever, foto: Udo Schmidt - CC BY-SA 2.0

Lariksschorskever (Ips cembrae). Deze + 5 mm kleine kever leeft uitsluitend op en in lariksen. Deze kever behoort tot de schorskevers (Curculionidae) en wordt overal in Europa aangetroffen.
De kevers boren in het voorjaar gangen in de lengterichting van takken en twijgen van de lariks en in de stammetjes van jonge lariksen. Ze leggen eitjes in nisjes die loodrecht op de hoofdgang staan. De larven uit de eitjes verlengen al vretend de nisjes tot gangen die ook loodrecht op de hoofdgang staan. Zo ontstaat het kenmerkende geveerde patroon.
Lariksschorskevers verraden hun aanwezigheid door gelig boormeel op de stam of takken, bruin verkleurde boomkronen, het verlies van naalden en het afvallen van de bast. De letterzetter vertoont wat de aanwezigheid betreft dezelfde kenmerken. Kenmerkend voor de schade van de lariksschorskever zijn de grote hoeveelheid afgeknapte takken rond de stam van de lariks. Door de aantasting van de larven van de kever verzwakken de takken en twijgen waardoor ze onder het eigen gewicht afbreken.
De lariksschorskever overwintert als kever in de strooilaag; pop en larve overwinteren onder de bast van de lariks.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden; zodra de schors los zit, is de schade niet meer te herstellen. Boom kappen (particuliere tuin) is de enige remedie. Bovendien wordt dan aantasting van eventuele naburige bomen voorkomen.

Preventie

Zorg voor een spechtvriendelijke omgeving: spechten eten insecten waaronder de letterzetter.
Voorkom in de bosbouw monoculturen, in een gevarieerd bos heeft de lariksschorskever minder kans zich te verspreiden.
In de bosbouw wordt soms met vangstammen gewerkt: gekapte lariksen worden op de grond gelegd, waarna deze aangetast worden door de kever. Zodra de eitjes gelegd zijn, wordt de vangstam afgevoerd.

Verwante onderwerpen