A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Koperetser

Koperetser, deze 2 mm kleine kever behoort tot de schorskevers. De kever is donkerbruin tot zwart en graaft gangen in de toppen van naaldbomen.

Niet verwarren met:
Letterzetter

Herkennen schorskevers
Koperetser, m en vr, foto: Fdcgoeul - CC BY 3.0

Koperetser (Pityogenes chalcographus). Deze 2 mm kleine kever behoren tot de schorskevers (Curculionidae). De kever is donkerbruin tot zwart en graaft gangen in naaldbomen, bij voorkeur in fijnsparren, waaronder de Nordmann spar. Deze kever is in heel Europa te vinden.
De koperetser tast vooral de toppen van bomen aan; dit in tegenstelling tot de letterzetter en de lariksschorskever, die de hele boom aantasten.
Koperetsers zwermen rond de toppen van fijnsparren. De vrouwtjes boren gangen in de takken en leggen eieren in nisjes naast de hoofdgang, waardoor een stervormig patroon ontstaat.
Volwassen koperetsers overwinteren in de grond; de eieren zijn matig winterhard, waardoor deze ook kunnen overwinteren.
Aantasting door koperetsers wordt vaak te laat opgemerkt. Er is geen sprake van boormeel, zoals bij andere schorskevers gebruikelijk is. Pas als de bomen vergelen en naalden verliezen, wordt de aanwezigheid van de kevers opgemerkt. Vooral tijdens droge zomers en jonge aanplant van naaldbomen snel uitdroogt, kunnen koperetsers een grote plaag vormen en de aanplant in korte tijd vernietigen.
Koperetsers verschijnen vaak als de boom al door andere insecten aangetast is.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden; zodra de naalden beginnen te vallen, is de boom niet meer te redden. Boom kappen is de enige remedie. Bovendien wordt dan aantasting van eventuele naburige bomen voorkomen.

Preventie

Zorg voor een vogelvriendelijke omgeving: vogels eten insecten waaronder de koperetser.

Verwante onderwerpen