A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Heksenbezem

Heksenbezem is een woekering op een boomtak als gevolg van aantasting door een schimmel.

Niet verwarren met:
Maretak

Foto: James Lindsey - CC BY-SA 3.0

Heksenbezem is een woekering op een boomtak als gevolg van aantasting door een schimmel. Bij de berk is de schimmel Taphrina betulina de veroorzaker van berkenheksenbezem.
Bij appelbomen komen ook heksenbezems voor; deze worden veroorzaakt door fytoplasmen: bacteriën die leven op het bladmoes. Besmetting ontstaat door het gebruik van aangetaste enten en door cicaden die de bacteriën bij zich dragen.
Bij sparren (fijnspar) is sparrennaaldroest (Chrysomyxa) de mogelijke veroorzaker van heksenbezems.

Vindplaats

Remedie

Snoei de tak met heksenbezem af. Om besmetting te voorkomen kan de heksenbezem het beste verbrand worden of in de gft-bak gedeponeerd.

Preventie

Niet van toepassing.