A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Fusarium oxysporum

Fusarium oxysporum is een bodemschimmel die wereldwijd voorkomt en o.a. veel schade aan gewassen veroorzaakt.

Ook bekend als:
Fusarium verwelkingsziekte
Herinplantziekte (asperge)
Bolrot (bollen)
Zuur (tulp)

Door fusarium aangetaste tomaat, foto: Victor M. Vicente Selvas - CC BY-SA 3.0

Fusarium oxysporum is een bodemschimmel die wereldwijd voorkomt en veel schade veroorzaakt, zowel bij planten, dieren als mensen. De schimmel verstoort in planten de waterhuishouding waardoor het gewas verwelkt.
De ziekteverschijnselen zijn vergelijkbaar met die van de schimmel Verticillium, die ook verwelkingsziekte veroorzaakt.
Planten vergelen, zakken in omdat de stengels aangetast zijn en sterven vrij snel af. Op de stengels ontstaat schimmelpluis. Fusarium oxysporum is erg besmettelijk. Planten worden in de regel aangetast door een eigen ‘stam’ van de schimmel; andere planten worden daardoor niet aangetast.
Fusarium oxysporum is een algemeen voorkomende bodemschimmel; de meeste soorten leven echter als saprofyt (een onschadelijke schimmelorganisme dat zich voedt met dood organisch materiaal). Er zijn helaas ook een groot aantal ziekmakende (pathogene) stammen, die diverse planten kunnen infecteren. Besmetting vindt meestal plaats via de wortels. De haarvaten raken geblokkeerd door o.a. schimmelgroei waardoor de sapstroom stopt. Daarnaast produceert de schimmel ook nog gifstoffen die in de nog resterende sapstroom terechtkomen.
Fusarium oxysporum komt met name voor bij warm en vochtig weer. Meestal raken planten in de tuin besmet door geïnfecteerde zaden, stekken en jonge planten. De sporen van de schimmel kunnen jarenlang in de grond actief blijven.

Vindplaats

Moes- en siertuin

Remedie

Fusarium oxysporum kan niet worden bestreden; aangetaste planten moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om aantasting van andere planten te voorkomen.

Preventie

Zorg voor schoon en ontsmet gereedschap. Ontsmet de kas grondig na een aantasting door Fusarium oxysporum, vervang de aarde. Koop ziektevrij plantmateriaal en gebruik geen water dat besmet kan zijn.
Laat de met de schimmel verontreinigde grond vier tot vijf jaar braak liggen, of vervang deze grond door verse grond.

Verwante onderwerpen