Fusarium oxysporum

Fusarium oxysporum is een bodemschimmel die wereldwijd voorkomt en o.a. veel schade aan gewassen veroorzaakt.

Ook bekend als:
Fusarium verwelkingsziekte
Herinplantziekte (asperge)
Bolrot (narcis)
Zuur (tulp)

Door fusarium aangetaste tomaat, foto: Victor M. Vicente Selvas - CC BY-SA 3.0

Fusarium oxysporum is een bodemschimmel die wereldwijd voorkomt en veel schade veroorzaakt, zowel bij planten, dieren als mensen. De schimmel verstoort in planten de waterhuishouding waardoor het gewas verwelkt.
De ziekteverschijnselen zijn vergelijkbaar met die van de schimmel Verticillium, die ook verwelkingsziekte veroorzaakt.
Planten vergelen, zakken in omdat de stengels aangetast zijn en sterven vrij snel af. Op de stengels ontstaat schimmelpluis. Fusarium is erg besmettelijk.

Vindplaats

Moes- en siertuin

Remedie

Fusarium kan niet worden bestreden; aangetaste planten moeten zo snel mogelijk worden verwijderd om aantasting van andere planten te voorkomen.

Preventie

Zorg voor schoon en ontsmet gereedschap. Ontsmet de kas grondig na een aantasting door Fusarium. Koop ziektevrij plantmateriaal en gebruik geen water dat besmet kan zijn.

Verwante onderwerpen