A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Straatgras

Straatgras is een eenjarig (soms tweejarig of zelfs meerjarig) beemdgras. Straatgras groeit breed uit en is een snelle groeier die al na een paar weken bloeit.

Niet verwarren met:
Veldbeemdgras (Poa pratensis)

StraatgrasPoa annua – is een eenjarig (soms tweejarig of zelfs meerjarig) beemdgras (Poa). Straatgras groeit breed uit en wordt niet hoger dan + 25 cm. Het is een snelle groeier die al na een paar weken bloeit. Straatgras kan er goed tegen dat er op gelopen wordt; je vindt straatgras dan ook op druk belopen plekken zoals stoepen, parkeerplaatsen en pleinen. Ook nestelt het zich gemakkelijk in een gazon.
Straatgras staat graag in de zon of de halfschaduw en groeit op vrijwel elke ondergrond. Straatgras is een zaadonkruid.

Voorkomen
Straatgras is een zeer succesvolle kruising van twee beemdgrassen: Poa infirma en Poa supina. Deze kruising heeft zich wereldwijd verspreid en is in België en Nederland zeer algemeen.

Bestrijden
Straatgras is lastig te bestrijden. Tussen tegels en straatstenen moet het handmatig verwijderd worden. In de (moes)tuin laat het zich gemakkelijk wegschoffelen of uittrekken. Straatgras in het gazon is bijna niet te vermijden: de wind draagt het zaad aan en het ontkiemt al bij 7°C. Toch te storend in het gazon? Maai het gazon even niet, laat het hoog worden (+ 10 cm) en maai het daarna kort (+ 5 cm). Herhaal dit tot het straatgras verdwenen is. Omdat straatgras droogte slecht verdraagt en ondiep wortelt (+ 10 cm), verdwijnt het in droge zomers mits het gazon niet beregend wordt en enigszins uitdroogt.

herkennen grassoort, onkruid
Straatgras, foto: Rasbak – CC BY-SA 3.0

Straatgras is niet giftig maar ook niet eetbaar voor de mens, omdat we het niet kunnen verteren. Vee kan dat wel.