A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis, in de regel als Bt of Bt-toxine aangeduid – is een bodembacterie, die o.a. nauw verwant is aan de miltvuurbacterie (B. anthracis).

Bacillus thuringiensis, in de regel als Bt of Bt-toxine aangeduid – is een bodembacterie, die o.a. nauw verwant is aan de miltvuurbacterie (B. anthracis). Bt-toxine is een door de bacterie afgescheiden gif dat de darmwand van insecten en rupsen aantast. Het insect en rups stoppen vervolgens met eten en sterven na enige dagen door uithongering.
De bestrijding van rupsen met Bacillus thuringiensis werkt alleen als de rupsen met Bt-toxine bespoten bladeren eten. Jonge rupsen zijn in het algemeen gevoeliger dan oude rupsen.
Bacillus thuringiensis is voor mensen, vogels en bijen niet schadelijk.

herkennen Bt-toxinen
Kristallen van Bt-toxine van Bacillus thuringiensis, foto: Jim Buckman - Publiek domein