A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Ramshoorngalwesp

De ramshoorngalwesp behoort tot de galwespen. De ramshoorngalwesp komt van nature voor in het zuidoosten van Europa.

herkennen van gallen
Ramshoorngal, foto: Andy Mabbett - CC BY-SA 4.0

Ramshoorngalwesp (Andricus aries) behoort tot de galwespen. De ramshoorngalwesp komt van nature voor in het zuidoosten van Europa. Inmiddels komt de soort ook in de gematigde streken van Europa voor; in 2003 is de eerste ramshoorngalwesp in Nederland gesignaleerd.
Ramshoorngallen zijn zeldzaam; als ze gevonden worden dan voornamelijk op jonge eiken of heel oude op droge beschutte plekken. Aan het eind van de zomer, begin september, komen de + 2,2 mm grote galwespjes uit. Daarna verkleurt de gal van lichtgroen naar bruin, een betrekkelijk groot uitvlieggat achterlatend.

Vindplaats

  • Zomereik (Quercus robur)
  • Wintereik (Quercus petraea)
  • Behaarde eik (Quercus pubescens)

Remedie

Niet van toepassing.

Preventie

Niet van toepassing.