A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Pythium wortelrot

Pythium wortelrot, een waterschimmel dat voornamelijk jonge, zwakke planten aantast.

Ook bekend als:
Natrot
Stamrot (wietplant)
Wortelrot (tulp)
Omvalziekte (gras)

Foto: Scot Nelson - CC BY-SA 2.0

Pythium wortelrot (Pythium spp.) Deze waterschimmel (Oomycetes) kan planten via sporen en schimmeldraden aantasten. Natrot ontstaat bij jonge, zwakke en beschadigde wortels (kiemplantjes!) op de grens van grond en lucht.
Pythium kan ook gras aantasten: omvalziekte, ook wel voetrot genoemd. Er ligt dan een donkergrijze, vettige laag op het gras en de wortels sterven af.

Vindplaats

Remedie

Aangetaste planten verwijderen.

Preventie

Pythium komt vooral voor bij verzwakte planten. Pythium houdt van een warme en vochtige omgeving zoals een kas. Niet te veel water, een goede beluchting en gezond plantmateriaal helpt pythium voorkomen. Er zijn plantversterkers in de handel die op basis van de schimmel planten weerbaarder maken. Datzelfde doet een biofungicide op basis van de bacterie Streptomyces griseovirides: deze koloniseert de wortel van de plant voordat o.m. pythium zich er kan vestigen.