A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum veroorzaakt SOD (Sudden Oak Death – plotselinge eikensterfte).

Ook bekend als:
SOD (Sudden Oak Death – plotselinge eikensterfte)

herkennen aantasting door Phytophthora ramorum
Door Phytophthora ramorum aangetast blad, foto: Nicholls H - CC BY 2.5

Phytophthora ramorum behoort tot de schimmelachtige micro-organismen (Oomycetes) en veroorzaakt SOD (Sudden Oak Death – plotselinge eikensterfte). SOD heeft grote schade aangebracht in eikenbossen in de vs (Californië, Oregon). SOD komt ook voor in Europa. Vooralsnog vormt SOD nog geen grote bedreiging in België en Nederland.
De schimmel verspreidt zich voornamelijk via opspattend (regen)water en door transport van besmet plantmateriaal en aarde. De schimmel kan meer dan een jaar in de grond overleven en in versnipperd groenafval zelfs bijna twee jaar. De schimmel gedijt op schaduwrijke plekken met een hoge luchtvochtigheid.
Niet alleen Quercus-soorten kunnen door deze waterschimmel aangetast worden, ook o.a. rododendrons, viburnum en pieris.

Vindplaats

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk. Aangetaste heesters en bomen vernietigen. Plant op de lege plekken de eerste drie jaar na het rooien geen soorten die gevoelig zijn voor Phytophthora ramorum.

Preventie

Zorg dat zon en wind vrij spel hebben bij de bomen en heesters die gevoelig zijn voor Phytophthora ramorum.

Verwante onderwerpen