A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Penseelkever

Penseelkever, deze bijna anderhalve cm grote kever is behaard en behoort tot de bladsprietkevers.

Herkennen penseelkever
Penseelkever, foto: Jurgen Holvoet

Penseelkever (Trichius fasciatus). Deze bijna anderhalve cm grote kever is behaard en behoort tot de bladsprietkevers (Scarabaeidae).
De penseelkever draagt door z’n beharing bij aan de bestuiving van bloemen. De penseelkever leeft van de zachte delen van planten, bij voorkeur witte bloemen, zoals vele schermbloemigen dat zijn.
De larve leeft van rottend hout.

Vindplaats

Remedie

Onnodig te bestrijden; door bijdrage aan bestuiving een nuttig insect.

Preventie

Niet van toepassing.