A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Na Ne No

Neonectria

Neonectria wordt veroorzaakt door de dezelfde schimmel die ook voor vruchtboomkanker verantwoordelijk is.

Ook bekend als:
Nectria neusrot
Steel- en neusrot (appel)

a: rotte plekken (infectie tijdens bloei) b: verspreiding infectie in de appel c: rotte plekken in bewaring d: steelrot tijdens bewaring Foto: R.W.S. Weber - Semantic Scholar CC0

Neonectria (Neonectria ditissima) wordt veroorzaakt door de dezelfde schimmel die ook voor vruchtboomkanker verantwoordelijk is. Appels zijn er gevoeliger voor dan peren en tussen de appelrassen onderling zijn er grote verschillen in bevattelijkheid: Gala is erg vatbaar en Elstar en Jonagold minder.
De schimmel verspreidt zich via sporen bij nat en vochtig weer. De schimmel is een wondparasiet die de boom meestal in de herfst via bladlittekens en snoeiwonden binnendringt.
De schimmel kan ook door de appelbloedluis (Eriosoma lanigerum) verspreid worden.
De schimmel kan ook appels en peren infecteren via de lenticellen of via scheurtjes rond de steel. Infecties in de bloesemtijd veroorzaakt rotte plekken aan de neuzen; infecties in de (late) zomer veroorzaken rotte plekken rond de stelen (steelrot). Aan de boom kan in de herfst de besmetting al zichtbaar zijn door rotte plekken aan de neuzen. Als de infectie pas na de pluk zichtbaar wordt dan gaat het meestal om rotte plekken rond de steel.
Neonectria neomacrospora kan op de Nordmann-spar kankerplekken veroorzaken.

Bron foto: Biology and control of the apple canker fungus Neonectria ditissima (syn. N. galligena) from a Northwestern European perspective

Vindplaats

Remedie

Verwijder aangetaste takken, snijd aangetaste plekken op de stam en dragende takken. Bescherm de snoei- en snijwonden met snoeibalsem.

Preventie

Zorg voor een goede drainage en houd het hart van fruitbomen open, zodat de wind er vrij spel heeft. Voorkom dat takken langs elkaar schuren waardoor beschadigingen ontstaan. Ontsmet gebruikt snoeigereedschap.
Oorwormen, sluipwespen en galmuggen zijn de natuurlijke vijanden van de appelbloedluis, de luis die schimmel helpt verspreiden. Vernietig deze insecten dus niet.

Verwante onderwerpen