A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Lenticelrot

Lenticelrot, vruchtrot dat pas zichtbaar wordt in de opslag.

Ook bekend als:
Gloeosporium rot (oude naam)

herkennen schimmelaantasting appel
Lenticelrot op Cox, foto: Agriculture and Horticulture Development Board (UK)

Lenticelrot (Neofabraea alba), vruchtrot dat pas zichtbaar wordt in de opslag. Wat als een rood puntje begint, groeit uit tot een rond, iets ingezonken bruine plek met een cirkelvormige lichtere vlek in het midden.

De schimmel Neofabraea leeft in kankerplekjes in bomen, in snoeiwonden en bladlittekens. In deze kankerplekjes worden sporen geproduceerd die na verspreiding de lenticellen van de vruchten infecteren. Appel is gevoeliger voor lenticelrot dan peer.

Aangetaste appels en peren zijn nog wel eetbaar, maar wacht niet te lang met consumeren, want de schimmel groeit rap.

Vindplaats

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk.

Preventie

Lenticelrot valt moeilijk te voorkomen. Als vruchtrot vermoed wordt, helpt het soms om de appels en peren even in warm water (+ 50 °C) te dompelen.