A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Ie Ij In

Iepenziekte

Iepenziekte wordt veroorzaakt door schimmels die zich in de houtvaten van de boom ontwikkelen.

Ook bekend als:
Dutch elm disease
Iepziekte

herkennen iepenziekte
Schade aan een goudiep door iepenziekte, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0

Iepenziekte wordt veroorzaakt door de schimmels Ophiostoma ulmi en Ophiostoma novo-ulmi. Deze schimmels ontwikkelen zich in de houtvaten van de boom. Als reactie daarop produceert de boom gombellen die de groei van de schimmel stopt maar ook de sapstroom in de houtvaten afsluit. Takken sterven daardoor af, waarna de hele boom sterft. In de jaren dertig van de vorige eeuw stierf 60% van de iepen in Nederland door de iepenziekte.
De schimmels worden verspreid door de grote en kleine iepenspintkever (Scolytus scolytus en S. multistriatus) en door wortelcontact tussen bij elkaar staande bomen.
De uit de larven gegroeide kevers vreten aan de okselknoppen van bomen, waarbij ze de boom met de schimmel besmetten. Zodra de bomen door schimmelaantasting verzwakt zijn, leggen de kevers eieren in een gang onder de bast.
De iepenziekte is erg besmettelijk. Besmet dood hout dat verplaatst wordt, vormt een nieuwe bron van besmetting. In België en Nederland gelden wettelijke besluiten waarin de bestrijding van de iepenziekte is vastgelegd.

Vindplaats

Remedie

In België geldt een meldingsplicht zodra de eerste verschijnselen van iepenziekte zichtbaar worden.
In Nederland ligt de bestrijding van de iepenziekte bij de gemeente. Vaak zal deze de aangetaste bomen omhakken, ontschorsen en (laten) verbranden.

Preventie

Zorg voor goede groeiomstandigheden.
Plant resistente (minder vatbare) soorten aan zoals: ‘Cathedral’, ‘Clusius’, ‘Groeneveld’, ‘Homestead’,‘Lobel’, ‘Plantijn’, ‘Rebella’, ‘Rebona’.