A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Bastknobbels

Bastknobbels worden aangetroffen op bomen met een gladde stam, bijvoorbeeld: beuk, es, iep.

Herkennen van knobbels op de stam
Bastknobbels op de stam van een es, foto: Sjoerd van der Schuit

Bastknobbels Deze worden aangetroffen op bomen met een gladde stam, bijvoorbeeld: beuk, es, iep. De knobbels bestaan uit ingekapseld (dood) celmateriaal, niet van de bast maar van dieper uit de boom.
Vooral bomen in stedelijke gebieden vertonen bastknobbels. Omdat bomen in stedelijke gebieden meer blootstaan aan elektromagnetische velden dan in het vrije veld, werd een verband met elektromagnetische velden vermoed. Een onderzoek hiernaar door Wageningen Universiteit (november 2013) heeft daarvoor echter geen bewijs gevonden.
De bomen leiden geen gezondheidsschade door de knobbels.

Vindplaats

  • Algemeen op bomen met een gladde stam (beuk, es, iep, haagbeuk)

Remedie

De boom ondervindt geen schade van de knobbels, bestrijding is dan ook niet nodig.

Preventie

Niet van toepassing.