A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Wortellesieaaltje

Wortellesieaaltje is één van de vele soorten wortellesieaaltjes en zorgt voor de meeste schade op de plantenwortels.

Ook bekend als:
Wortelrot (narcis)

Door het wortellesieaaltje aangetaste wortels, foto: Sarah Collins -Government of Western Australia

Wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Van de vele soorten wortellesieaaltjes zorgt Pratylenchus penetrans voor de meeste schade: de wortels vertakken sterk en worden bossig. Op de wortels ontstaan langgerekte donkere plekjes doordat cellen worden leeggezogen. Bovengronds ontstaan gebreksverschijnselen, verkleuring en achterblijvende groei.
Eenmaal aangetast zijn de gewassen gevoeliger voor aantasting door bacteriën en schimmels.

Vindplaats

Remedie

Lastig te bestrijden, schade aan de planten is helaas onomkeerbaar.

Preventie

Wisselteelt kan de hoeveelheid aaltjes in de bodem verminderen. Bieten en koolgewassen zijn ongevoelig voor dit aaltje en op de plekken waar deze gewassen geteeld worden, breidt de populatie wortellesieaaltjes niet uit.
Aanwezigheid van vlinderbloemigen doet de hoeveelheid wortellesieaaltjes in de grond toenemen.
Afrikaantjes houden dit aaltje weg.