A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Wortelknobbelbacterie

Wortelknobbelbacterie, deze bacterie leeft ondergronds en infecteert een plant via een wond.

Ook bekend als:
Kroongalziekte, benaming veelal gebruikt voor bovengrondse aantastingen

Aangetaste wortels van roos, foto: PaleCloudedWhite - CC BY-SA 4.0
herkennen kroongalziekte
Kroongalziekte op kardinaalsmuts, foto: Frank Maurits

Wortelknobbelbacterie (Rhizobium radiobacter, voorheen: Agrobacterium tumefaciens). De bacterie leeft ondergronds en infecteert een plant via een wond. In geïnfecteerde planten en heesters vermenigvuldigt de bacterie zich en zet de plantencellen aan tot onbeperkte celdeling. Ondergronds ontstaan op de wortels knobbels of gallen (eigenlijk tumoren). Bij heesters verhouten de knobbels zich; bij vaste planten rotten de knobbels in de herfst weg. Bovengrondse tumoren kunnen een forse omvang bereiken.
Aangetaste vaste planten, bomen en heesters vertonen een vertraagde groei. Ook het blad blijft kleiner dan de soortgenoten.
De bacterie overwintert ondergronds maar kan ook overleven in de knobbels.
Wacht ruim drie jaar voordat op die plek weer eenzelfde plant, heester of boom geplant kan worden.

Vindplaats

  • Siertuin
  • Fruitbomen

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk. Verwijder aangetaste planten en heesters.

Preventie

Probeer schade aan wortels bij het planten te voorkomen.
Maak snoeigereedschap na gebruik goed schoon.
Bescherm pas geënte enten.