A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Weideschaduwwants

Weideschaduwwants is een wants uit de familie blindwantsen. Een volwassen wants is 3 tot 6 millimeter groot en kent sterk variërende kleuren: de wantsen kunnen zowel groen, bruin als rood zijn.

herkennen van wantsen
Weideschaduwwants, foto: Hectonichus - CC BY-SA 4.0

Weideschaduwwants (Lygus pratensis) is een wants uit de familie blindwantsen (Miridae). Een volwassen wants is 3 tot 6 millimeter groot en kent sterk variërende kleuren: de wantsen kunnen zowel groen, bruin als rood zijn. Ook de tekening kan sterk verschillen. Door het driehoekige schildje op het midden van de rug is de wants toch goed te herkennen. De wants is plat en ovaalvormig en heeft rode ogen, evenals de poten en de tasters.
De weideschaduwwants kan enorme afstanden afleggen en komt dan ook voor in grote delen van Europa en noordelijk Afrika, Azië, Siberië, en China. De wants wordt voornamelijk in bosranden, houtwallen en wegbermen in België en het zuiden van Nederland aangetroffen. De weideschaduwwants voedt zich met plantensap en nectar. De volwassen wantsen overwinteren in de strooisellaag of onder de schors.
Weideschaduwwantsen worden als plaaginsect beschouwd omdat ze plantensappen zuigen van vooral kruidachtigen.
De vrouwtjes leggen de eitjes in het plantweefsel, waardoor de planten beschadigen. De minuscule, ronde en witte eitjes worden in groepen afgezet. De daaruit ontstane nimfen lijken op bladluizen omdat ze ook klein, rond en groen zijn. De snelgroeiende nimfen voeden zich met plantensappen. Met name in de kasteelt (paprikateelt!) kan de wants veel schade aanrichten omdat de wants daar geen vijanden kent. Gekrulde bladeren, misvormingen en verkleuringen zijn het gevolg. Door de warme omgeving in de kas kent de weideschaduwwants meerdere generaties per jaar.
Sluipwespen van het geslacht Peristenus zijn de natuurlijke vijanden van de weideschaduwwants: ze zoeken actief naar nimfen om er een ei in te leggen. De sluipwesplarf uit het ei eet de de nimf van binnenuit op.

Vindplaats

  • Samengesteldbloemigen (Compositae)
  • Brandnetel (Urtica)
  • Margriet (Leucanthemum vulgare) – nectar
  • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) – nectar
  • Scherpe boterbloem (Ranunculus acris)
  • Knopherik (Raphanus raphanistrum)
  • Struikheide (Calluna vulgaris)

Remedie

In de moes- en siertuin vormt de weideschaduwwants nauwelijks een probleem. Dat geldt niet voor de (professionele) glasteelt. In de kas kunnen deze wantsen een ware plaag vormen. Het uitzetten van Peristenus-sluipwespen (biologische bestrijding) maakt een einde aan de plaag.

Preventie

Niet van toepassing.

Verwante onderwerpen