A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Steenmeel

Steenmeel of gesteentemeel bestaat uit fijngemalen vulkanisch gesteente.

Steenmeel of gesteentemeel bestaat uit fijngemalen vulkanisch gesteente (basalt) en bevat veel mineralen. Steenmeel wordt als bodemverbeteraar en meststof beschouwd maar onderzoek van de WUR kan dat niet bevestigen.
Experimenten met steenmeel op zandgronden (heide, bos) omdat deze arm zijn aan mineralen lijken daarentegen wel een positief effect te hebben op de beschikbaarheid van mineralen als calcium, magnesium en kalium in de bodem.
Gesteentemeel is een afvalproduct van de exploitatie van steengroeven.

In de handel wordt vulkanisch gemalen gesteente vaak vermeld als lavameel.

Gemalen kalksteen wordt gebruikt om de grond minder zuur te maken – pH (zuurgraad) wordt verhoogd.

herkennen van steenmeel
Steenmeel van gemalen kalksteen wordt wel toegepast om verzuring van gronden te voorkomen, foto: Rasbak - CC BY-SA 3.0