A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Ruwe borstelzwam

Ruwe borstelzwam, deze zwam behoort tot de korstzwammen en is in loofbossen te vinden (zeldzaam).

herkennen zwammen en paddenstoelen
Ruwe borstelzwam, foto: Jess Evans (Mushroom Observer) - CC BY-SA 3.0

Ruwe borstelzwam (Hymenochaete corrugata). Deze zwam behoort tot de korstzwammen en is in loofbossen te vinden. Deze zwam verbindt elkaar kruisende takken door op beide oppervlaktes te groeien en zo de takken aan elkaar te lijmen. Op die manier verspreidt de zwam zich van tak naar tak; een van vele technieken die de zwam toepast om zich te vermenigvuldigen. De dode takken blijven in de boom hangen. In Engeland heet deze zwam ‘Glue crust fungus’ (kleefzwam). De zwam groeit op dood hout van loofbomen met breed blad, zoals wilg en hazelaar.
De zwam komt voor in Europa in loofbossen in de gematigde zone en in streken met ruime regenval. In Engeland en Ierland is de zwam algemeen; in Europa is ze minder goed te vinden. De zwam groeit in de zomer en herfst.

Vindplaats

Remedie

Niet van toepassing.

Preventie

Niet van toepassing.