A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Pseudomonas ssp

Pseudomonas is een geslacht van bacteriën waaronder soorten zijn die planten- en dierziektes kunnen veroorzaken.

Pseudomonas op tomaten, foto: Chris Smart - Public Domain

Pseudomonas is een geslacht van bacteriën waaronder soorten zijn die planten- en dierziektes kunnen veroorzaken, zoals Pseudomonas syringae (bacteriekanker).
Besmetting vindt plaats als de omstandigheden voor de plant slecht zijn en voor de bacterie gunstig: een hoge luchtvochtigheid met temperaturen tussen de 15°C en 25°C.
Pseudomonas tolaasii veroorzaakt bruine vlekken op eetbare paddenstoelen, zoals champignons.

Vindplaats

Remedie

Verwijder aangetaste planten.

Preventie

Sommige preirassen zijn gevoeliger dan andere. Ruime wisselteelt aanhouden.