A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Eikenprachtkever

De eikenprachtkever is een ongeveer 1 cm lange kever met een kenmerkende metaalachtige groene kleur.

Eikenprachtkever, foto: Siga - CC BY-SA 3.0

Eikenprachtkever (Agrilus biguttatus). Deze ongeveer 1 cm lange kevers hebben een metaalachtige groene kleur. De kever voedt zich met stuifmeel en nectar; de larven echter leven van eikenbast en -hout.
De larven hebben een voorkeur voor zieke en verzwakte bomen. Door periodes van droogte in de winter en voorjaar + de hoge stikstofuitstoot door o.a. de landbouw, zijn veel eiken er slecht aan toe.
Door het teveel aan stikstof blijft het wortelstelsel klein, waardoor de boom tijdens een droge periode snel schade lijdt. Door de grote hoeveelheid stikstof verzuurt de grond en waterstofionen verdringen de mineralen. De mineralen spoelen vervolgens weg in de ondergrond en de boom maakt daardoor blad aan met vooral stikstof en slechts weinig mineralen. Stikstofrijk blad is een geliefde voedselbron van plantenetende insecten (bijv. de larven van de wintervlinder). De inmiddels verzwakte eiken worden vervolgens ook nog bezocht door de larven van de eikenprachtkever met hun voorkeur voor zieke en zwakke bomen. De larven graven hun schadelijke gangen in bast en stam. De al verzwakte bomen overleven dit meestal niet.

Vindplaats

Remedie

Na aantasting is herstel niet meer mogelijk.

Preventie

Niet van toepassing.