A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Destructoraaltje

Het destructoaaltje overleeft op vele waardplanten.

Schade door destructoaaltje in aardappel, foto: Bonsak Hammeraas, NIBIO - CC BY-SA 3.0

Destructoraaltje (Ditylenchus destructor) Het aaltje overleeft op vele waardplanten, zoals klaver, lis, dahlia en gladiool. Op aardappels wordt het nauwelijks meer gesignaleerd, maar nog wel op gladiolen en dahlia’s: lichtbruine vlekjes op verschrompelde huid.

Vindplaats

Remedie

Verwijder aangetaste planten. Zet op de leeggevallen plek geen plant van dezelfde familie (besmette grond!)

Preventie

Omdat het aaltje onder meer overleeft op onkruid, is onkruidbestrijding noodzakelijk. Wisselteelt met gladiolen en dahlia’s helpt schade door destructoraaltje voorkomen.