Destructoraaltje

Het destructoaaltje overleeft op vele waardplanten.

Schade door destructoaaltje in aardappel, foto: Bonsak Hammeraas, NIBIO - CC BY-SA 3.0

Destructoraaltje (Ditylenchus destructor) Het aaltje overleeft op vele waardplanten, zoals klaver, lis, dahlia en gladiool. Op aardappels nauwelijks meer gesignaleerd, maar wel op gladiolen en dahlia’s: lichtbruine vlekjes op verschrompelde huid.

Vindplaats

Remedie

Verwijder aangetaste planten. Zet op de leeggevallen plek geen plant van dezelfde familie.

Preventie

Omdat aaltje overleeft op o.m. onkruid, is onkruidbestrijding noodzakelijk. Wisselteelt met gladiolen en dahlia’s helpt schade door destructoraaltje voorkomen.