A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Valse wolfspin

De Valse wolfspin is ’s nachts actief; overdag verschuilt de spin zich. In de tuin is dat onder stenen of een andere beschutte plek, in huis verstopt ze zich op een rustig plekje met een constante temperatuur.

herkennen van spinnensoort
Valse wolfspin, foto: Sanjay Acharya - CC BY-SA 3.0

De Valse wolfspin (Zoropsis spinimana) is ’s nachts actief; overdag verschuilt de spin zich. In de tuin is dat onder stenen of een andere beschutte plek. In huis verstopt ze zich in een donker hoekje met een constante temperatuur.
De valse wolfspin maakt geen web en jaagt op insecten, waaronder soortgenoten zoals de Gewone Huisspin (Eratigena atrica). De spin hoort thuis in de landen rond de Middellandse Zee. Met het opwarmen van het klimaat is ze steeds noordelijker te vinden, waarbij ze voorkeur heeft voor stedelijke bebouwing omdat daar het daar wat warmer is dan op het platteland. Erg algemeen in België en Nederland is de spin nog niet.
De valse wolfspin is ook aangetroffen in het Verenigd Koninkrijk (Londen en omgeving) en in de streken rond San Francisco in de Verenigde Staten.
De valse wolfspin meet bijna 2 cm (vrouwtje) – de mannetjes zijn een stuk kleiner. Met de acht poten gestrekt, meet het vrouwtje een voor spinnen in Nederland en België respectabele 5 cm. De valse wolfspin is lichtbruin.
De valse wolfspin lijkt wat uiterlijk betreft op een spin van de familie wolfspinnen (Lycosidae), maar behoort daar niet toe, vandaar dat ‘valse’.
Een spin die zich bedreigd voelt, kan bijten. De beet heeft het effect van een bijensteek. Voor mensen met een allergie kan een beet heftig zijn.

Vindplaats

  • Stedelijke omgeving, niet algemeen

Remedie

Bestrijding niet nodig.

Preventie

Niet van toepassing.